A TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA
Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Sipos Péter egyéni vállalkozó által a www.tuleon.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről az oldal látogatóit tájékoztassa.

ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Sipos Péter
Cím: 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 20.
Telefonszám: +36 30 215 9966
e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatot csak a legszükségesebb mértékben kezelek.

COOKIE-K

Honlapom a személyre szóló kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy megtiltsa a cookie-k alkalmazását. E tiltással a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A www.tuleon.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek a látogatottsági adatokat mérik. Ennek során adatok kerülnek továbbításra, amelyek azonban az érintett azonosítására nem alkalmasak. Működésükre a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).
Továbbiakban a megfelelő tájékoztatás érdekében minden új látogatót tájékoztatok az aktuális adatvédelmi irányelveinkről, amelyet „Értettem” gomb megnyomásával fogadnak el az oldal alsó részén. Ezen szekció CookieHint nevű cookie-t használ, amely rögzíti, hogy a látogató korábban elfogadta a tájékoztatást.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a Facebook közösségi hálózaton létrehozott Tuleon Informatika oldal és a www.tuleon.hu weboldal adatkezelése.

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pont)

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma az ügyfél neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten kezelem. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel.
A tudomásomra jutott adatokat az Info törvényben és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezelem, és azokat harmadik félnek nem adom át.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrzöm, minden egyéb adatot 7 napon belül törlök.

RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

Bármely személyes adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszek közzé, amelyben tájékoztatom az érintetteket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A fent megadott elérhetőségeimen keresztül írásban tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítok hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítem, az elérhetőségre küldött levélben.

A személyes adatot törlöm, ha annak kezelése jogellenes; ha az érintett a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A megadott elérhetőségeimen keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítok, felhasználok.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatokat a levelezőrendszeremben tárolom, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet kizárólag én ismerek. Biztonsági másolatot külső adathordozón tartok.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN IGÉNYBE VETT TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

Dima.hu Kft. (Adószám: 14079665-2-09)
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Tel.: +36-52-322-121

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A személyes adatok tárolása a saját számítógépemen, telefonon és a tárhelyemen történik.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben az adatkezelési elveket megsértem, a panaszosok polgári per keretében a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Szerviz árak

 
   
Rendszer telepítés 3000 Ft
   
   
Alkatrész beépítés 2000 Ft
Tesztelés 2000 Ft
PC tisztítás 3000 Ft
Laptop tisztítás 5000 Ft
Gépösszeszerelés 7000 Ft
Egyéb javítás 3000Ft/óra
   
Kiszállás Marcaliban Díjmentes
Kiszállás Vidékre max.30km 50 Ft/Km

 

 

Távsegítség árak

 
   
Egyszeri távsegítség 1 500 Ft/(30perc)
   
Szerződéses  
havi 4 alkalom
5 000Ft/hó 
havi 8 alkalom
10 000Ft/hó 
havi 16 alkalom
20 000Ft/hó 
Alkalmanként max 30 perc
 
   

 

 

Hálózatépítés árak

 
   
Teljeskörű hálózatépítés cégeknek Kérjen árajánlatot!
Router beállítás 3000 Ft-tól
Hálózati eszköz beállítás 2000 Ft-tól
Wi-Fi kiépítés Kérjen árajánlatot!
   
   
   
   

 

A weboldalunkon sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk ! |